Home » ชา(ยา)รินรัก เล่ม 1-3 (จบ) (+ตอนพิเศษ) (นิยายจีน) – T.O.P

ชา(ยา)รินรัก เล่ม 1-3 (จบ) (+ตอนพิเศษ) (นิยายจีน) – T.O.P

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

Download นิยายจีน ชายารินรัก เล่ม 1 pdf epub T.O.P สำนักพิมพ์เฟยฮุ่ย Download นิยายจีน ชายารินรัก เล่ม 2 pdf epub T.O.P สำนักพิมพ์เฟยฮุ่ย Download นิยายจีน ชายารินรัก เล่ม 3 pdf epub T.O.P สำนักพิมพ์เฟยฮุ่ย  Download นิยายจีน ชายารินรัก เล่มพิเศษ pdf epub T.O.P สำนักพิมพ์เฟยฮุ่ย

 

ความรักกว่าจะเติบโตต้องใช้ระยะเวลา ใบชากว่าจะเก็บเกี่ยวได้ต้องรอผ่านพ้นหลายฤดูกาล ยามเป็นเพียงต้นกล้า อ่อนแอราวเด็กทารก ต้องประคบประหงมเอาใจ ยามเติบใหญ่แข็งแรงมั่นคง ผลิใบให้เก็บเกี่ยว

ชีวิตที่เคยสูงส่งดั่งอยู่บนสรวงสวรรค์ กลับต้องผลิกผันร่วงลงสู่พื้นดิน เธอไม่ได้ปรารถนาความตาย แต่กลับถูกล่าสังหาร หลังจากลืมตาขึ้นมาในโลกที่ไม่คุ้นเคย จากหงส์กลายเป็นเพียงนกธรรมดาทั่วไป

บุรุษผู้สูงส่ง กลับกลายต้องขังตนเองไว้ในเงามืด ทว่ายามพบนาง แสงสว่างนั้นสาดส่องไล่ความมืดมนให้จางหายไป เขาจะออกมาเผชิญโลกภายนอกได้อีกครั้งหรือไม่