Home » บุปผากลางเหมันต์ (นิยายจีน) – WEIWEI

บุปผากลางเหมันต์ (นิยายจีน) – WEIWEI

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

อ่านนิยายจีน บุปผากลางเหมันต์ pdf epub WEIWEI bookofdream

Olivia Wei หรือ จ้าวเว่ยชิง ดีไซน์เนอร์สไลต์จีนร่วมสมัยในวัย 25 ปี

ฟื้นขึ้นมาในร่างของ องค์หญิงเก้าแห่งจินโจว

 

ท่ามกลางการแก่งแย่งอำนาจอันนองเลือด ก่อเกิดความรู้สึกต่อผู้คนที่ข้องเกี่ยว

ท้ายที่สุดแล้วต่อให้เส้นทางไม่อาจบรรจบ คนดื้อรั้นก็ยังคงดื้อรั้น แม้ต่อชะตาของตนเอง

สุดท้ายแล้วเรื่องราวกี่ภพชาติ จะจบสิ้นที่เธอหรือไหม