Home » ปั้นหยาที่รัก – ณัฐณรา

ปั้นหยาที่รัก – ณัฐณรา

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลดนิยาย ปั้นหยาที่รัก pdf epub ณัฐณรา

“ผมอาจเป็นนักเดินทาง… แต่นักเดินทางย่อมมีจุดหมายสำคัญของเขานะปั้นหยา… จุดหมายสุดท้ายที่เขาปรารถนาจะนั่งพักตรงนั้น วางหัวใจตรงนั้น หยุดการเดินทางของเขาตรงนั้น… คุณคือจุดหมายของผมนะ… ปั้นหยา”