Home » ฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลก เล่ม 1-2 (มังงะ) – ชาจิ โซกะโนะ

ฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลก เล่ม 1-2 (มังงะ) – ชาจิ โซกะโนะ

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลก เล่ม 1-2 (มังงะ) – ชาจิ โซกะโนะ ดาวน์โหลด การ์ตูน มังงะ manga ฮาเร็มนี้พี่ขอสร้างที่ต่างโลก เล่ม 2 pdf 

 

หลังจากลองเข้าไปสร้างตัวละครเกมในเว็บน่าสงสัย

รู้สึกตัวอีกทีมิจิโอะก็ลืมตาตื่นขึ้นในต่างโลก

ทว่า เมื่อได้รับรู้ถึงระบบ ‘ทาส’ ของโลกนี้

เขาก็ตัดสินใจใช้สกิลซึ่งได้รับมาตอนตั้งค่าเกมเพื่อสร้างชีวิตฮาเร็มในฝัน