Home » เนื้อนาง – กฤษณา อโศกสิน

เนื้อนาง – กฤษณา อโศกสิน

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลดนิยาย เนื้อนาง pdf epub กฤษณา อโศกสิน

พลับพลา” หญิงสาวผู้มีความมั่นใจ และกระทำตามความพอใจของตน ไม่คำนึงถึงประเพณี ไม่แคร์แม้กระทั่งความบริสุทธิ์ที่ควรถนอมของสตรี

ทว่าวิถีชีวิตของเธอ ความมีคุณค่าของความเป็นหญิง เธอได้เลือกเองแล้ว หากสังคมจะตัดสินไม่ยอมรับเธอ ก็เพียงแค่หนึ่งสังคม เมื่อเธอจะทำใครเล่าจะขัดขวางได้