Home » ไม่ใช่ที่ของเรา – แพท พาวเวอร์แพท

ไม่ใช่ที่ของเรา – แพท พาวเวอร์แพท

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ไม่ใช่ที่ของเรา pdf epub แพท พาวเวอร์แพท AMARIN

เรื่องราวชีวิตตลอดระยะเวลา 16 ปี 8 เดือน ในเรือนจำ

ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์จริงของ “แพท พาวเวอร์แพท

ผ่านความเจ็บปวด บทพิสูจน์ การเรียนรู้ และการเติบโต

จนตกผลึกกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่า

ที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิต

 

“ไม่ใช่ที่ของเรา” เป็นคำพูดที่ “แพท พาวเวอร์แพท”

ใช้บอกตัวเองตลอดเวลาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ

เพื่อให้มีกำลังใจทำในสิ่งที่ดี อดทนต่อสิ่งเร้าที่ไม่ชอบใจ

และเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งจะได้ออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

ซึ่งคำพูดนี้จะบอกให้เราได้รู้อะไรหลายอย่าง

 

หนึ่ง อย่าท้อแท้แม้ในวันที่เรากำลังเป็นทุกข์อย่างที่สุด

เพราะจุดที่เราอยู่ในวันนี้ไม่ใช่ที่ของเราตลอดไป

 

สอง อย่ายึดติดกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา

เพราะทุกสิ่งในชีวิตของเราตอนนี้ล้วนไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง

 

สาม จงมีความหวังอยู่เสมอ และความเชื่อมั่นว่า

วันหนึ่งเขาจะได้ก้าวเดินออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

 

สี่ เรือนจำไม่ควรจะเป็นที่ของเราและของทุกคนบนโลกนี้

การคิดดี ทำดี จึงเป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นเอาไว้ตลอดชีวิตของเรา