Home » Close To You ขออยู่ใกล้ ๆ เธอ – ม่านยี่

Close To You ขออยู่ใกล้ ๆ เธอ – ม่านยี่

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลดนิยาย Close To You ขออยู่ใกล้ ๆ เธอ pdf epub ม่านยี่

นอกจากจะต้องเอาตัวรอดจากวิชาที่สุดแสนจะยากมาก ๆ แล้ว

ฉันยังต้องเอาตัวรอด จากติวเตอร์ที่คอยจ้องจะจับฉันกลืนลงท้องทุกครั้งที่มีโอกาสด้วย

แต่ ‘อินท์’ คนนี้ไม่ยอมแพ้หรอกนะ