Home » บรรณาการจระเข้ (Yaoi) – เจ้าเดซี่

บรรณาการจระเข้ (Yaoi) – เจ้าเดซี่

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

อ่านนิยายวาย นิยายYaoi บรรณาการจระเข้ pdf epub เจ้าเดซี่

การเดินทางครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มต้นสู่วัยทำงาน

ทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล

ผู้ใดรุกรานลุ่มน้ำ มันผู้นั้นจะต้องตาย จงสังเวยบรรณาการเซ่นแด่ความพิโรธ