Home » Three Seven Twenty-one อาจารย์คะ… (แนว Yuri) – Zezeho

Three Seven Twenty-one อาจารย์คะ… (แนว Yuri) – Zezeho

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลดนิยาย Yuri Three Seven Twenty-one อาจารย์คะ pdf epub Zezeho

Side Story จาก ‘คุณในอาณัติ’ และอีก 3 เรื่องสั้น

 

– Three Seven Twenty-one อาจารย์คะ… อาจารย์วัย 37 กับนักศึกษาปีสามอายุ 21

– Just Friend? เกี๊ยวกุ้งเป็นมากกว่าเพื่อน เมื่อคู่อริข้างบ้านจะเป็นมากกว่าเพื่อน

– You are my favorite color เพราะเธอคือสีโปรด เจ้าหญิงอเล็กซ์และเลขานุการคนสนิท

– More Than The First Kiss อรุณสวัสดิ์เที่ยงคืน แวมไพร์กับการตื่นจากจำศีลในรอบยี่สิบปี