Home » เธอของคุณจี – ลานีน

เธอของคุณจี – ลานีน

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลด นิยาย เธอของคุณจี pdf epub ลานีน

เฌอริตา‘ เป็นหงส์ปีกหักที่เลือกหลบฝนใต้ปีกของ ‘จิราวัฒน์

โดยหารู้ไม่ว่าเจ้าของปีกนั้นจะพันธนาการ ‘เธอ’ ไว้เป็น ‘ของคุณจี’ ตลอดไป!