Home » เอกเทพ – อลินา

เอกเทพ – อลินา

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลดนิยาย เอกเทพ pdf epub อลินา สำนักพิมพ์ ลูกองุ่น

เมื่อโลกล่มสลาย ป่าหิมพานต์ถูกทำลายล้างด้วยมหาอัคคี

เทพ อสูร สิ่งมีชีวิตจากป่าหิมพานต์และมนุษย์ ต้องร่วมมือกันสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเพื่อความอยู่รอด โลกใหม่ในนาม ‘นวหิมพานต์

 

ปาราวตีเทวี …อสุรีผู้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับเทพอย่างเปิดเผย น้องสาวคนเล็กของปราสาทอสูร คนสวนของปราสาทผู้เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ความสดใส และความงามประหนึ่งดอกกลว้ยไม้ป่า

ทว่าใต้ความงามสดใสคือความลับมืดดำที่เลวร้าย ปาราวตีไม่รู้ว่าสิ่งที่หล่อนทำคือคำพรหรือคำสาป รู้เพียงว่าความลับนั้น จะทำให้หล่อนอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิต

 

ศิวนฤบดี …บรเทพผู้เย็นชาและมารยาทงามเสมอ เทพีทั่วนวหิมพานต์ขนานนามเขาว่า ‘หัวใจศิลา‘ เพราะเขาเย็นชาเหมือนศิลา ไม่เคยสนใจเทพีใด

ทว่าผู้ใดจะรู้ บรเทพไร้หัวใจเพราะเขามอบมันให้อสุรีนางหนึ่งไปจนสิ้นแล้ว

 

ในวิกฤตยังมีโอกาส ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยังมีเรื่องที่งดงามเช่นกัน

เมื่อหนึ่งอสุรีหนึ่งเทพถูกลักพาไปยังเกาะเมืองอกแตก…เกาะต้องห้ามที่ทำให้ทั้งเทะและอสูรผู้เหยียบย่างลงไป เสื่อมทั้งพลังและอำนาจมนตร์

หนำซ้ำยังถูกตามไล่ล่าจากศัตรูเก่า ราชันเทพและอสุรีผู้ชังเทพจะต้องร่วมมือกันเอาชีวิตรอด แต่หัวใจจะรอดหรือไม่นั้น… นี่คือปัญหา