Home » พี่ใหญ่…ข้าไม่ชอบคนผู้นี้! (นิยายจีน) – ซือซิง 禠星

พี่ใหญ่…ข้าไม่ชอบคนผู้นี้! (นิยายจีน) – ซือซิง 禠星

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

Download นิยายจีน พี่ใหญ่ ข้าไม่ชอบคนผู้นี้ pdf epub ซือซิง 禠星 FrostyNight

ซ่งฉิงเจีย‘ มีเรื่องหนึ่งคิดไม่ตก…

มารดาจากไปเมื่อสามปีก่อน มาตอนนี้บิดาฝากฝังกิจการโรงเตี๊ยมไว้ให้ก่อนสิ้นลมจากไปอีกคน

มีเพียงต้องดูแลพี่สาว ‘ซ่งเสวี่ยเวย‘ สุดความสามารถจึงถือว่าไม่ผิดคำพูดต่อบุพการี

ถ้าเพียงพี่ใหญ่ของเขาจะไม่เป็นที่ถูกตาต้องใจบุรุษมากหน้าหลายตาในคราเดียว

มีหรือเด็กชายจะต้องมานั่งกุมขมับเช่นนี้!

 

ท่ามกลางกลิ่นอาหารเลิศรสและเสียงโวยวายของเด็กชาย …ผู้ใดจะฝ่าด่านได้บุปผางามไปเคียงคู่