Home » วิวาห์เสนอใจ – อัญจรี

วิวาห์เสนอใจ – อัญจรี

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลดนิยาย วิวาห์เสนอใจ pdf epub อัญจรี

มาลุลี ตาเบิกโตเมื่อถูกผลักลงนอนบนเตียงอีกครั้ง

คราวนี้ไม่มีเวลาให้เธอได้โต้เถียง เพราะเพียงแค่อ้าปากจะส่งเสียงร้อง ลิ้นอุ่นๆ ของ โกมินทร์ ก็รุกรานเข้ามา

เขาจูบเธอแรงๆ จูบเน้นๆ จูบจนเธอแทบอ่อนระทวย ร่างกายยังขยับดิ้น สองขายังถีบฟูกนอนไปมาหาทางรอด

แต่ไม่…เธอไม่รอดหรอก ในตอนที่กระโปรงชุดเจ้าสาวถูกเลิกขึ้นมาถึงขาอ่อน เธอก็รู้แล้วว่าไม่อาจดิ้นหนีโชคชะตาอีกต่อไป