Home » หนึ่งเหตุผลมิอาจรัก เล่ม 1-2 (จบ) (+ตอนพิเศษ) (นิยายจีน) – ต้นข้าวต้นน้ำ

หนึ่งเหตุผลมิอาจรัก เล่ม 1-2 (จบ) (+ตอนพิเศษ) (นิยายจีน) – ต้นข้าวต้นน้ำ

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

ดาวน์โหลด นิยายจีน หนึ่งเหตุผลมิอาจรัก เล่ม 1 pdf epub ต้นข้าวต้นน้ำ ดาวน์โหลด นิยายจีน หนึ่งเหตุผลมิอาจรัก เล่ม 2 pdf epub หนึ่งเหตุผลมิอาจรัก เล่ม 1-2 (จบ) (+ตอนพิเศษ) (นิยายจีน) – ต้นข้าวต้นน้ำ 

 

หนึ่งหญิงรักมั่น สละได้ซึ่งทุกสิ่ง

หนึ่งบุรุษเคียดแค้นชิงชัง แลกได้ทุกสิ่งสิ้น

หนึ่งหญิงแม้นรัก จำต้องจาก

หนึ่งบุรุษรักแล้ว ยากลืมเลือน

หนึ่งหญิงรักแค้น แยกไม่ออก

หนึ่งบุรุษเพื่อรัก ไม่ขอจากจร

หนึ่ง รักจริงแท้ หากแม้นมิเห็นค่าอาจสูญเสียตลอดกาล

 

ครั้นยามมีอยู่ไม่เห็นคุณค่า อยู่ตรงหน้ามิเห็นโอกาส

ยามสูญไปร่ำร้องเพียงใด มิอาจหวนคืน

เหตุผล หรืออารมณ์ คุณธรรมหรือความกตัญญู

หากการตอบแทนบุญคุณ ต้องแลกมาด้วยหยาดโลหิตของผู้บริสุทธิ์แล้วไซร้

ความกตัญญูจะถือเป็นคุณธรรมอยู่หรือไม่

มิอาจ ประจักษ์แจ้งในรัก ด้วยเงาความแค้นมาบดบัง

 

ความรัก ความแค้น ความชิงชัง ความลุ่มหลง ต่างกันเพียงแค่ความปรารถนาในชัย

รัก ที่กายภายนอกไฉนเลยจะเทียบรักที่ตัวตนภายใน

แม้นกายหยาบมิคงทน แปรผันเปลี่ยนแปลงไม่จีรัง ทว่าดวงจิตแห่งรักแท้นั้นมั่นคงเที่ยงตรงเสมอ