Home » อริร้ายเคียงใจ (นิยายจีน) – ฟู่ซินหงส์

อริร้ายเคียงใจ (นิยายจีน) – ฟู่ซินหงส์

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊ค แต่ถ้ามีจำนวนเล่มเยอะ ให้คลิก link เลขที่เล่มด้านล่าง แทนรูปหน้าปกนะคะ

อ่านนิยายจีน อริร้ายเคียงใจ pdf epub ฟู่ซินหงส์ คีภีร่า

ใครจะรู้ว่าสตรีที่ เหอชินอ๋อง ได้ครอบครองมาอย่างไม่ตั้งใจ

ได้มาก็ทิ้งขว้างตามยถากรรมของเชลยตัวน้อยที่สร้างแต่ความวุ่นวายให้เหอชินอ๋อง

 

ทว่าเหตุใดยามนางหนีหายเขากลับไล่ตามด้วยหทัยดั่งไฟเผา

แม้ต่อมารู้ทั้งรู้ว่าสตรีข้างกายผู้นี้มาจากแคว้นศัตรูก็ยังยินดีเก็บนางไว้ข้างกาย

ทำทุกทางเพื่อให้ได้ครอบครอง เจินซี อย่างถูกต้อง

 

พบพานเพียงชั่วคราว มิอาจยอมจำนนต่อฟ้าดิน